Paul Mohr

B14-0717-021-2a

"Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten."
Martin Luther King

Ik ben geboren in een onderwijsnest te Zevenbergen in oktober 1955. Vlak bij de haven, onder de rook van de suikerfabriek. Eén van mijn vroegste herinneringen is de bewondering voor juffrouw Verbree op de kleuterschool die 36 kleuters dag in dag uit met speels gemak mateloos wist te boeien. Ik was gefascineerd door de interactie tussen haar en ons en heb dat nooit meer losgelaten. Ik droomde als vijfjarige ervan ooit daar te staan waar zij stond.

Zomer 1997: tijd om voor mezelf te starten en daartoe Bikavér op te richten. Motieven daarbij waren en zijn nog steeds de drang naar vrijheid, de diepe wens op eigen benen te staan, volgens eigen inzichten vorm te geven aan begeleiding van individuen en groepen en - last but not least - dichter bij mijn partner en onze drie opgroeiende kinderen te leven en te werken.

Sinds het oprichtingsjaar ben ik gemiddeld 75% van mijn tijd actief als coach en trainer. Als coach tracht ik mensen in individuele gesprekken te helpen om façades af te breken die vroeger beschermden, maar nu hun langste tijd hebben gehad en in de weg zitten. Als wij ons masker afdoen komt in beeld wie wij werkelijk zijn. Als trainer danwel procesbegeleider richt ik mij in het bijzonder op het begeleiden van teams, waarbij de focus ligt op het (opnieuw) leren genieten van het individuele verschil en elkaar hierin als groep te versterken. Het geheel wordt meer dan de som der delen… Centraal staan bij deze activiteiten de woorden Verbinding en Integratie; enerzijds met zichzelf, anderzijds tussen de teamleden.

Regelmatig word ik gevraagd als facilitator op te treden in situaties waarin de veranderingsbereidheid gering is en/of samenwerkingsproblemen spelen. Daarbij probeer ik keer op keer bij conflicten onderliggende waarheid boven tafel te krijgen.

pad

Als matchmaker en verbindingsman ervaar ik het als een plezierige uitdaging om dagelijks klantenwensen te koppelen aan de specifieke kwaliteiten die we binnen ons team freelancers voorhanden hebben. Daarmee regisseer ik mede de beoogde beweging.
Het zijn stuk voor stuk vakmensen waar ik graag mee werk: professioneel, integer, toegewijd, zelfstandig en authentiek.

Klanten ervaren mij als empathisch en indringend, creatief, doelgericht en praktisch. Vrienden als een humorvolle acteur die tegelijkertijd de diepgang niet uit de weg gaat.

Onderstaand raamgedicht van Kees Spiering inspireert mij enorm. Zo wil ik met anderen werken, zo wil ik ontmoeten, zo wil ik zijn.

Thuis

Alsof je een plek bereikt.
Om je heen kijkt en weet
dat je thuis bent.

Een weiland, vergeten
langs duinen en bosrand, 
iemand buigt tussen jou 
en een feest - op zoek 
naar de wijn, een gezicht 
wordt zijn eerste woorden, 
wat geschreven werd voor jou
door een nooit gevoelde hand.

Alsof je dit al kende 
voor je het zag. Er geweest was 
voor je er zou komen.

Zo thuis.