“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme, eindeloze zee!”
Antoine de Saint-Exupéry

In het werken met mensen ben ik in de afgelopen 30 jaar steeds meer tot het inzicht gekomen dat verandering, ontwikkeling en groei ontstaat vanuit eigenaarschap; ik geloof sterk in de eigen kracht van mensen om hun dromen en doelen te realiseren.
Persoonlijke ervaringen hebben dit geloof en vertrouwen gesterkt.
Soms lijken tegenstrijdige belangen, oude opvattingen en ingesleten patronen in denken en gedrag, drempels op te werpen. Vanuit de rol van coach, teamcoach en bemiddelaar zie ik mij als een tijdelijk ondersteunende voorbijganger in dit proces van mensen.
Met respect voor wie ze zijn en met geloof in wat ze zelf kunnen, spiegel ik, motiveer en inspireer ik hen op een persoonlijke wijze. Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en integriteit zijn mijn belangrijkste kernwaarden.

Math Boesten (1957) is opgeleid tot maatschappelijk werker, leidinggevende, mediator en (team-) coach.
Werkzaam geweest in non-profit, profit sector en overheid.
Sinds 2008 bied ik conflictbemiddeling, individuele coaching, teamcoaching en communicatietraining aan.